اجرای برنامه های حمایت مالی از بیماران در دولت سیزدهم

اجرای برنامه های حمایت مالی از بیماران در دولت سیزدهم

انتخابتو و به نقل از و به نظر می رسیدسید موسسی طباطبایی در دیدار معاونان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه، اظهار داشت: یکی از دستورات شهید آیت الله رئیسی اجرای عدالت و اجرای عدالت بود. برنامه های مبتنی بر و پیشرفت

معاون درمان رئیس جمهور به همراه سایر ذینفعان از جمله شورای عالی بیمه در تعیین و سیاست گذاری در حوزه های تعرفه گذاری، تغییر قانون و ارزش نسبی خدمات، اولویت بندی و بسته بندی خدمات سلامت مشارکت دارد.

مدیرکل دفتر ارزیابی بالینی تدوین استانداردها و تعرفه های خدمات سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: توسعه محصولات اطلاعاتی، ارزیابی بالینی تجهیزات پزشکی، تدوین و اجرای برنامه های حمایت مالی، توزیع مجدد مدیریت تعاملات با شرکت های بیمه سلامت در زمینه درآمدهای تخصیصی، مدیریت اقتصادی و درمان با رویکرد عدالت و پیشرفت صورت می گیرد.

طباطبایی گفت: بر اساس اسناد بالادستی از جمله سیاست سلامت، سند تحول دولت مردمی، برنامه ملی سلامت خانواده و نظام ارجاع، تمامی مولفه‌های برنامه حمایت مالی در برابر هزینه‌های درمانی بیماران توسط وزارت بهداشت برجسته شده است. سلامتی. وزارت بهداشت در دولت سیزدهم مردم.

تاکنون برنامه های حمایت مالی مختلفی از جمله حمایت از هزینه های سرپایی و بیمارستانی کودکان زیر هفت سال، حمایت از بیماران سرطانی، حمایت مالی و حمایت از بیماران در قالب نظام ارجاع اجرا شده است. برای سه درصد بالای جامعه، با تاکید بر خدمات بخش دولتی برای حمایت و محافظت از بیماران، اجرا شد.