(تصویر) کودکی بسیار چاق در زمان ناصرالدین شاه

تصویر کودکی بسیار چاق در زمان ناصرالدین شاه

اخیرا فایل دیجیتالی حاوی بیش از سه هزار عکس از مجموعه آلبوم کاخ گلستان و از منبعی نامعلوم در فضای مجازی منتشر شده است. مجموعه عکس هایی که بسیاری از آنها برای اولین بار دیده می شوند، تصویری روشن از زندگی مردم و دربار در دوره تاریخی قاجار را نشان می دهد. انتشار این عکس ها که گفته می شود دسترسی به آن برای بسیاری از محققان دشوار است، توجه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی را به خود جلب کرد.

به گزارش فرادید، یکی از این عکس ها عکس بسیار قدیمی یک نوجوان چاق است.