شیوع تب دنگی در برخی کشورها / آماده سازی کادر پزشکی برای تشخیص و درمان به موقع این بیماری

شیوع تب دنگی در برخی کشورها آماده سازی کادر

رئیس مرکز تعالی مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی وزارت بهداشت، زیستگاه پشه آئدس در کشور را بیشتر از زیستگاه مالاریا عنوان کرد و از آمادگی بیمارستان های کشور برای مبارزه با تب دنگی خبر داد.