فروش سینمای فارسی در اردیبهشت 1403 اعلام شد.

فروش سینمای فارسی در اردیبهشت 1403 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری انتخابتو، فروش سینماهای کشور در اردیبهشت ماه اعلام شد. بر این اساس، در حالی که جمعه 18 اردیبهشت با فروش بیش از 13 میلیارد و 61 میلیون تومان بیشترین فروش را داشت، سه شنبه 21 اردیبهشت با 279 هزار و 292 نفر پرمخاطب ترین روز اردیبهشت محسوب می شود.

«مست عاشق» با فروش بیش از 86 میلیارد و 663 میلیون تومان، «تمساح خونین» با فروش بیش از 36 میلیارد و 371 میلیون تومان، فیلم های «سال گربه» با فروش بیش از 30 میلیارد و 731 میلیون تومان، بی تن» با فروش بیش از 14 میلیارد و 805 میلیون تومان، «آسمان غرب» با فروش بیش از 5 میلیارد تومان، «ایلیا سروکا قهرمان» از مرز 3 میلیارد و 464 میلیون تومان، «خالک» از مرز 3 میلیارد و 464 میلیون تومان گذشت، «آپاراتچی». با فروش بیش از یک میلیارد و 402 میلیون تومان و بیش از یک میلیارد و 368 میلیون تومان در جدول فروش فروردین 1403 در رتبه های اول تا هشتم و با فروش میلیاردی قرار گرفت.

همچنین فیلم‌های «نوروز» با ۷۷۱ میلیون تومان، «نیلگون» با ۴۱۱ میلیون تومان، «توان» با ۱۴۹ میلیون تومان فروش و «پرویزخان» با ۱۱۸ میلیون تومان اکران شدند. میلیون تومان، «عروسک» با فروش 118 میلیون تومانی، «همسایه زهرا» با فروش 32 میلیون تومانی، «کاویدل» با فروش 16 میلیون تومانی در رتبه های 9 تا 15 جدول فروش اردیبهشت قرار گرفتند.

فروش سینمای فارسی در اردیبهشت 1403 اعلام شد.

245245

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین