لزوم توجه به مشارکت تیم بهداشت و درمان در سیاست های وزارت بهداشت

لزوم توجه به مشارکت تیم بهداشت و درمان در سیاست

انتخابتو، در متن پیامی که احمد نجاتیان از سازمان نظام پرستاری خطاب به مسعود مزیدیان نوشت عبارت «کسب اعتماد اکثریت» آمده است. رای نتایج چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را صمیمانه به جناب عالی تبریک می گویم. صیانت از این امانت و انتخاب که امانت بزرگ مردم شریف ایران اسلامی به حضرتعالی است نیازمند تلاش علمی است. مجاهدین در تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت اعضای جامعه به ویژه نمایندگان آنها در نهادهای مدنی امکان پذیر است.

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده قانونی 300 هزار نیروی پرستاری کشور با هدف تقویت اجرای برنامه ها و سیاست های دولت چهاردهم در حوزه سلامت به ویژه آمادگی همکاری دارد. خدمات بهداشتی. هفتمین برنامه توسعه و ارتقای سلامت عمومی

14. امید است وزارت بهداشت دولت در مشارکت همه اعضای تیم پزشکی در سیاست ها و سمت های مدیریتی وزارت بهداشت عادلانه تر عمل کند.