مجموعه تلویزیونی «دکتر مدیر کل» 67 ساله. چهره احمد در حال تغییر است

مجموعه تلویزیونی دکتر مدیر کل 67 ساله چهره احمد در

به گزارش خبرگزاری انتخابتو، ایمن زیدان بازیگر نقش «دکتر احمد عبدالحق» در سریال مدیرکل تلویزیون در سال 95، اکنون 67 ساله است. در زیر می توانید عکس هایی از دگرگونی صورت او را بعد از 29 سال مشاهده کنید.

مجموعه تلویزیونی «دکتر مدیر کل» 67 ساله.  چهره احمد در حال تغییر است

220

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین