مشمولان 5 بند اول تا پایان فروردین 1404 بیمه نامه معتبر خواهند داشت.

مشمولان 5 بند اول تا پایان فروردین 1404 بیمه نامه

جمشید شایانفر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا درباره درمان رایگان بیماران صدک پایین جامعه با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر پنج صدک اول درآمد به صورت رایگان توسط بیمه سلامت ایرانیان پوشش داده می شود.

وی ادامه داد: در سال 1401 علاوه بر سه عشر قبلی، سه عشر دیگر و در سال 1402 دو عشر دیگر تحت پوشش قرار گرفت، یعنی در مجموع پنج عشر، اطلاعات بهره برداران از بیمه رایگان، و مشمولان پنج دهم اول هر سال وزارت تعاون، کار و رفاه از یک جا و به صورت متمرکز جذب و یکسال بیمه خواهند شد.

مدیرکل بیمه و برداشت منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در حال حاضر افراد پنج نفر اول تا پایان فروردین ماه 1404 بیمه نامه دارند و نیازی به مراجعه حضوری یا حضوری برای دریافت بیمه ندارند.

شایانفر با اشاره به نحوه پرداخت بیمه سلامت بین قسط ششم و دهم، ادامه داد: طبق مصوبه هیات وزیران، مشمولان قسط ششم تا دهم باید در پرداخت حق بیمه یعنی ششم شرکت کنند. صدک ها اجباری است. علاوه بر کسانی که 20 درصد حق بیمه یکساله 20 درصد و تقریباً 387 هزار و 600 تومان می پردازند، مشمولان مالیات بر درآمد هفتم با سهم 30 درصدی مشمول حق بیمه تقریبی می شوند. 581 هزار و 400 تومان و 381 هزار و 400 تومان هشتمین مالیات بر درآمد به مبلغ 775 هزار و 200 تومان با سهم 40 درصد و مشمولان عشر 9 به مبلغ 969 هزار تومان با 50 درصد سهم مشمول بیمه سلامت هستند. .

وی خاطرنشان کرد: مشمولان قسط دهم باید 100 درصد حق بیمه را بدون استفاده از سهم دولتی یک میلیون و 938 هزار تومانی پرداخت کنند.