(ویدئو) چگونه از مغز گردو در خانه درخت گردو بکاریم؟

(ویدئو) چگونه از طریق مغز گردو در خانه درخت گردو بکاریم؟

منصور حقیقت پور در دیدار با انتخابتو گفت:

انتخابات بین دو یا سه نفر جدی تر خواهد شد!

آقای مزیکیان فردی است که می تواند در بحث ها موفق باشد چون هم آدم صادقی است و هم آدم خوبی است. سخنان سایین

اقساط 400 میلیونی وام اعلام شد

بر اساس گزارش های رسمی، میانگین درآمد ماهانه افراد در ردیف اول درآمدی 3 میلیون و 537 هزار تومان است. اگر…

انتخابتو در گفت و گو با وحید شقاقی به بررسی شهر پرداخته است:

مشکلات اقتصادی ایران در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

چالش بعدی تحریم های اقتصادی است که معیشت و اقتصاد ایران را از دهه 90 به طور جدی مختل کرده است.

بررسی سخنان نامزدهای انتخاباتی

انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم؛ آیا یک بار دیگر بین میانه روها و افراطی ها درگیری ایجاد می شود؟

حوزه سیاسی در ایران به طور کلی با دو گفتمان اصلی تعریف می شود: افراط گرایی و اعتدال. چت های کوچک نیز در زیر آمده است…

همستر کمبت واقعا چقدر می ارزد؟

برآوردهای اولیه حاکی از آن است که هر میلیارد سکه همستر کمبت در آینده نامعلومی یک یا در نهایت دو دلار ارزش خواهد داشت.