چیستان مرد دارای احترام | این فرد چه کسی است که همه به او احترام می گزارند؟

چیستان مرد دارای احترام این فرد چه کسی است


سایت تفریحی روز:

قستان مرد محترم: چیستان ها علاوه بر سرگرمی در افزایش استفاده از هوش و سرعت حرکت بین حواس بینایی و قدرت ذهن نیز تاثیر بسزایی دارند.

این چه مرد محترمی است که باید جلوی هرکسی که به او نزدیک می شود بلافاصله کلاهش را از سر بردارد؟ حتی بالاترین مقام یک کشور

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ: انسان محترم چیست؟

  1. پاسخ: آقای سلمانی