اتان هاوک به جنگل آمازون می رود / “آخرین مرد قبیله” را همراهی می کند

اتان هاوک به جنگل آمازون می رود آخرین مرد

ایتن هاوک در فیلم هیجان انگیز “آخرین مرد قبیله” که در جنگل آمازون اتفاق می افتد، بازی می کند.

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین