اختصاص ۷۲۲ میلیارد تومان برای درمان بیش از ۸۶ هزار بیمار/بیمار خاص تحت حمایت کمیته امداد

چه عواملی باعث افزایش حالت تهوع بعد از شیمی درمانی

حسین انتخابتو و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد. کمک به خود وی در تشریح عملکرد کمیته امداد در حوزه بیماران خاص و صعب العلاج گفت: دولت در سال 1401 با تصویب شورای اسلامی، صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج را در قالب بیمه سلامت تشکیل و این صندوق را اجرایی کرد. در نیمه دوم همان سال شروع به کار کرد.

تا کنون سازمان بیمه سلامت با هماهنگی معاونت درمان وزارت بهداشت بیش از 113 نوع بیماری را شناسایی و از نهادهای بیمه گر درخواست کرده است تا آنها را برچسب گذاری کنند.

معاون سلامت و حمایت خانواده کمیته امداد گفت: 86 هزار و 885 نفر از بیماران تحت پوشش کمیته امداد دارای بیماری های خاص و صعب العلاج هستند که بیش از 30 هزار نفر از آنها در فهرست بیماری های صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج قرار دارند.

کمک به خود وی ادامه داد: از این 86 هزار و 885 بیمار خاص و غیر قابل درمان، 32 هزار و 634 بیمار با هزینه های درمانی بسیار بالا و 15 هزار بیمار سرطانی هستند.

وی گفت: کمیته امداد علاوه بر صندوق حمایت از بیماری های خاص و صعب العلاج، 722 میلیارد تومان برای درمان مددجویان خود در سال گذشته تامین کرده است. از این میزان تقریباً 300 میلیارد تومان مربوط به بیماران صعب العلاج و دریادل بوده است.