بزرگترین افتخار آیت الله رئیسی خدمت به ملت است

شهید آیت الله رئیسی فردی فداکار در عرصه های خدمت

انتخابتو و به نقل از و به نظر می رسیدبهروز رحیمی در این نشست که روسای دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی سراسر کشور نتوانستند در آن حضور پیدا کنند، گفت: عمر قدرت مردم کوتاه بود اما آثار ماندگار این دوران در دل و ذهن مردم ثبت شد. اقدامات دولت مردمی مانند دوران خدمت شهید رجایی برای کشور ماست.

وی افزود: درست است که از شرایط فعلی و اتفاق اخیر بسیار متاثر شد. من غمگین هستم ما اینجا هستیم، اما هرگز متوقف نمی‌شویم و با جان و دل تلاش می‌کنیم تا در زمان باقی‌مانده کارهای ناتمام را به پایان برسانیم.

معاون وزیر بهداشت گفت: آیت الله رئیسی از گذشته و در روزهایی که تولیت بیت المقدس را بر عهده داشت، نشان می دهد که بیت المقدس رضوی بر توسعه زیرساخت های بهداشتی در مشهد مقدس با توجه به حضور زائران تاکید داشته است.افسردگی در حوزه بهداشت و درمان بود.