بهبود سیستم زنجیره تامین در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی

بهبود سیستم زنجیره تامین در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی

انتخابتو از سازمان غذا و دارو، ابراهیم زمانی با اشاره به بهبود نظام زنجیره تامین در حوزه تجهیزات و مواد پزشکی، گفت: انتقال کالا و موجودی آن به انبارهای مجازی شرکت‌های عرضه‌کننده، توزیع‌کنندگان و مراکز درمانی و با توجه به سری‌های تولید، آزمایشگاه‌های کمیت و قیمت کالا ایجاد و به این ترتیب نظارت بر توزیع عادلانه انجام شد. کشور.

تاکنون نظارت و صدور GLN برای مراکز درمانی و شرکت های عرضه کننده به خوبی انجام شده و برای شرکت های توزیع و اصناف نیز در حال انجام است.

معاون مدیرکل فناوری اطلاعات و نظام های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه تجهیزات و مواد پزشکی، قرار گرفتن محصولات دیالیز و درمان ناباروری در مرحله پنجم از محصولات مشمول استعلام هویتی پیگیری می شود. مورد توجه قرار گرفته است. ، برای مراکز همودیالیز برای جراحی های محدود و درمان های ناباروری که فاقد کد GLN هستند، در صورت ارسال مشخصات توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه ها، GLN ایجاد می شود.

زمانی افزود: اصرار داریم تغییرات قیمتی در حوزه ملزومات پزشکی به تمامی سامانه های اطلاعاتی بیمارستان ها و بیمه ها ارسال شود و سامانه واحدی در این زمینه در کشور ایجاد شود. بار ایجاد می شود