ترمیم موفقیت آمیز دریچه میترال قلب بدون جراحی باز در بیمارستان شهید مدرس تهران

ترمیم موفقیت آمیز دریچه میترال قلب بدون جراحی باز در

انتخابتو به گزارش وبدا، برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ترمیم دریچه میترال از طریق پوست بدون نیاز به جراحی باز (گیره میترال) در مرکز آموزشی درمانی شهید مدرس انجام شد. . تهران.

تیم قلب بیمارستان مدرس (محمدحسن نمازی و مرتضی صافی) و دکتر. دو بیمار با این روند درمانی جدید تحت درمان قرار گرفتند که توسط تیم اکو زیر نظر محمد خانی و تیم بیهوشی قلب با موفقیت انجام شد.

هیچ روش جراحی واضحی برای اصلاح نارسایی شدید دریچه میترال در برخی از بیماران به دلیل خطر بالای نارسایی شدید قلبی یا جراحی وجود ندارد که باعث کاهش طول عمر و کیفیت زندگی این بیماران می شود، اما این روش جدید مستلزم مشارکت متخصصین قلب و عروق است. برادری معکوس کردن، برادری اکوکاردیوگرافی و بیهوشی قلبی انجام می شود.

در این روش وسیله ای به نام گیره از ورید مغبنی و دیواره بین دهلیزی تحت دید اشعه ایکس عبور داده می شود و وارد دهلیز چپ قلب می شود. سپس اکوکاردیوگرافی سه بعدی از طریق مری هدایت می شود و لبه های جدا شده دریچه میترال گشاد شده برای اصلاح نارسایی به هم نزدیک می شوند.

با استفاده از این روش درمانی، مدت اقامت بیمار در بیمارستان کوتاه شده و بیمار 1 تا 2 روز پس از عمل ترخیص می شود. روش (فرایند درمان) را می توان با بهبود قابل توجه علائم و افزایش امید به زندگی مرخص کرد.