(تصویر) تا به حال گل منقار طوطی را دیده اید؟!

تصویر تا به حال گل منقار طوطی را دیده اید؟

همانطور که از نامش پیداست شباهت زیادی به منقار طوطی دارد. این گل دارای برگ های باریک، نقره ای، مقاوم در برابر آب، گل های قرمز و نارنجی است و به راحتی رشد می کند. بیشتر گونه های نیلوفر آبی در بهار، تابستان یا پاییز شکوفا می شوند.

(تصویر) تا به حال گل منقار طوطی را دیده اید؟!

منبع: موبنا