تغییر باورنکردنی چهره مجری تلویزیون در گذر زمان

تغییر باورنکردنی چهره مجری تلویزیون در گذر زمان

به گزارش خبرگزاری انتخابتو، تغییر جدی چهره صبا راد و همسرش در طول زمان در این عکس مورد توجه قرار گرفت.

صبا راد مجری سابق رادیو است. این مجری که سابقه ازدواج ناموفق را دارد برای دومین بار با مانی رهنما خواننده مشهور ایرانی ازدواج کرده است.

۲۲۰۵۷

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین