تولید داخلی حدود 70 میلیون جعبه شیر خشک معمولی در سال گذشته

تولید داخلی حدود 70 میلیون جعبه شیر خشک معمولی در

انتخابتو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو، علیرضا رستمی گفت: سال گذشته مجموع عرضه شیرخشک معمولی 70 میلیون جعبه بوده که البته اخیرا به طور میانگین به 5.8 میلیون جعبه در ماه رسیده است. سال دو ماه است که روند صعودی را نشان می دهد.

وی در خصوص عرضه شیرخشک رژیمی افزود: پارسال 10.5 میلیون جعبه شیرخشک رژیمی عرضه شد.

مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: سال گذشته عرضه شیر خشک متابولیک به یک میلیون و 200 هزار جعبه رسید.

رستمی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو سه فراخوان ملی برای تولید شیرخشک متابولیک صادر کرده و از توسعه سهم تولید داخل حمایت ویژه می کند.

وی ادامه داد: میزان عرضه انواع شیرخشک تولید و وارداتی در سال گذشته به 82 میلیون جعبه رسید.

مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو از تخصیص اعتبار کافی برای تولید شیرخشک در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال مشکلات عرضه شیرخشک به حداقل می رسد.