ثبات و توسعه نیروی کار، سلامت جامعه و توسعه جوانان در گورو سلامت مردان

ثبات و توسعه نیروی کار، سلامت جامعه و توسعه جوانان

انتخابتو و به نقل از پایگاه دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران، فرهاد فیروزبخت گفت: همه مردان ایرانی باید از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مطلوب برخوردار بوده و بدون تبعیض از دسترسی و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار شوند. در دسترس همه مردم است.

با اشاره به نامگذاری هفته ملی سلامت مردان در سال جاری با شعار «مردان سالم، ایران قوی و جوان»، رویکرد اصلی این هفته افزایش آگاهی و نگرش در خصوص ناباروری مردان، مراقبت های فردی، غربالگری مشترک است. سرطان و ارتقای سواد سلامت.

معاون آموزشی، مدیر گروه جمعیت، جوانان، سلامت خانواده و دانشکده های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: سلامت مردان موضوعی است که موجب تقویت، بهبود و توسعه سلامت نیروی کار جامعه می شود. در کشور مردان بیشتر از زنان در معرض عوامل خطر محیطی قرار دارند و شغل دارند، از سوی دیگر کمتر به پزشک مراجعه می کنند.

فیروزبخت خاطرنشان کرد: همه مردان ایرانی باید بدون تبعیض از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بهینه برخوردار باشند و دسترسی و استفاده از خدمات درمانی برای همه مردم امکان‌پذیر باشد.

وی خاطرنشان کرد: حساس کردن مردان جامعه ایران برای توجه بیشتر به ابعاد مختلف پیشگیری از مخاطرات سلامتی یکی از موضوعات مهم است.