درخواست انجمن کارگردانان سینمای ایران از دولت پزشکی

درخواست انجمن کارگردانان سینمای ایران از دولت پزشکی

انجمن کارگردانان سینمای ایران از شعار دولت جدید که آمده تا در حوزه مدیریت فرهنگی تحولات بنیادین ایجاد کند استقبال می کند و از اندیشه رایزن فرهنگی این دولت که معتقد به دولت فرهنگ است نه فرهنگ دولتی حمایت می کند. . و تغییرات زیر را درخواست می کند:

1- به تمامی سینماگران و سینماگرانی که به دلیل افکار و دیدگاه ها و اعتراضات خود تحقیر، توقیف و یا زندانی شدند تسلیت می گوییم. مدیریت باید بر این عقیده باشد که از این پس اهالی سینما با فکر و اندیشه و عقیده با مشکلاتی که در دولت قبل تجربه می شد مواجه نشوند و سینماگران دیگر به زندان و ممنوع الکار نروند.

2- مدیریت جدید نباید اجازه ورود نهادهای امنیتی و موازی در سینما را بدهد و قاطعانه از آزادی اندیشه و عقیده در سینما دفاع کند.

3- دولت جدید باید فضای امنی را برای فیلمسازان متفکر و همه فیلمسازانی که در چند سال اخیر نتوانسته اند فیلم بسازند و یا با مدیریت فرهنگی قبلی نخواسته اند فیلم بسازند و همچنین همه فیلمسازانی که در این زمینه فعالیت داشته اند، فراهم کند. مهاجرت کرد. آنها به ایران برمی گردند و فیلم های خودشان را می سازند.
مدیریت فرهنگی نیز باید تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران پس از اعتراضات 1401 را بسیار جدی بگیرد تا فیلمسازان بتوانند با این تحولات فیلم های سازگار بسازند.

4- ما خواهان حذف انواع بازرسی و پروانه ساخت قبل از ساخت فیلم هستیم.
شورای پروانه نمایش باید تلفیقی از همه ایده های درون سینما باشد و زیر نظر صنوف سینما باشد و محدودیت سنی برای ارائه ایده های مختلف رعایت شود.

5- شفاف سازی همه مسائل فرهنگی و فشارهای وارده به مدیریت فرهنگی جزء برنامه های مدیریتی جدید باشد و در پشت صحنه توافقی صورت نگیرد، حتی اگر توافق برای حل مشکل فرهنگی باشد. سانوف باید از همه فشارها آگاه باشد، این شفافیت باید شامل مسائل مالی در سینما شود.

6- مدیریت جدید باید با همه اهالی سینما منصفانه برخورد کند، در تولید فیلم به خودی ها و بیگانگان توجه نشود، صاحبان همه اندیشه های سینمایی چه روشنفکران متعارف، چه روشنفکران مذهبی و چه کارگردانان محبوب سینما. ، همه خودی ها

7- به تمامی فیلم هایی که در سه سال گذشته و سال های گذشته توقیف شده اند باید پروانه نمایش داده شود و محدودیت سنی هم اکنون مانع از توقیف فیلم ها شود.

8- اگر مدیریت سینما برای بقا در سه سال اخیر مجبور به حمایت از سینمای کمدی و عامه پسند باشد، قطعا این سینما پاشنه آشیل مدیریت فرهنگی دولت جدید خواهد بود. اگر آنچه در سه سال گذشته نشان داده شده بود در دولت های گذشته نشان داده می شد، آنها با رقبای تحلیلی و تفسیری مواجه می شدند که هم نظر مدیران سه سال گذشته بودند، بنابراین دولت جدید باید در حمایت هوشیار باشد. جریان اصلی و عامه پسند و رشد اقتصادی سینمای ایران. و اگر به این سینما فشار وارد می شود نباید دست از کار بکشد و در آینده مانند سه سال گذشته تبلیغات فیلم ها رایگان باشد.
دولت جدید باید با برنامه ریزی دقیق و بدون حذف و ممنوعیت، راه را برای رشد کیفی این سینما هموار کند.

در نهایت انجمن کارگردانان سینمای ایران تاکید می کند که کارگردانی برای اداره فرهنگ و هنر انتخاب شود که در سال های گذشته تاریخچه مدیریت فرهنگی را مطالعه کرده و از تجربیات خوب و مفید مدیران گذشته در حوزه سینما درس گرفته باشد. در زمان هایی که رشد و توسعه سینمای ایران مرهون استفاده برنامه ریزی شده مدیریت است، این مدیریت باید بتواند با انتخاب همکاران متخصص و صاحب نظر در امور سینمایی با تمامی اندیشه های موجود در سینمای ایران تعامل داشته باشد.

انجمن کارگردانان سینمای ایران

2455555

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین