راهبردهای تنظیم هیجان چیست؟

راهبردهای تنظیم هیجان چیست؟

حسین روزبهانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه افراد در مواجهه با رویدادهای استرس زا از راهکارهای مختلفی برای اصلاح یا تعدیل تجربیات هیجانی خود استفاده می کنند، اظهار کرد: یکی از رایج ترین راهکارها تنظیم هیجان است که از راهبردهای شناختی استفاده می کند. فرآیند شناخت فرد در مواجهه با موقعیتی استرس زا می شود.

وی افزود: فرآیندهای شناختی به افراد کمک می کند تا احساسات و عواطف خود را تنظیم کنند و تحت تاثیر شدت هیجانات قرار نگیرند. تنظیم شناختی هیجانی به روش شناختی مدیریت و دستکاری ورودی اطلاعات هیجانی اشاره دارد.

دکترای روانشناسی و عضو سازمان روانشناسی کشور با بیان اینکه تنظیم شناختی هیجان نیازمند روش های شناختی برای دستکاری اطلاعات هیجانی است، تصریح کرد: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به نحوه تفکر فرد پس از یک رویداد ناخوشایند یا آسیب زا اشاره دارد.

روزبهانی ادامه داد: کارشناسان برای تنظیم شناختی هیجان راهبردهای مختلفی مانند سرزنش خود، پذیرش و پذیرش پیشنهاد داده اند. نشخوار فکری از نظر ذهنی به جای اندیشیدن به واقعه واقعی، تمرکز مجدد و مثبت اندیشی در مورد موضوع لذت بخش و شاد، ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و اندیشیدن به گام هایی برای غلبه بر رویداد، فاجعه سازی، تحقیر و سرزنش دیگران مورد توجه قرار گرفت.

وی گفت: سرزنش دیگران راهبردهاست نشخوار فکری و سرزنش خود به عنوان راهبردهای ناسازگارانه در تنظیم شناختی هیجان شناخته می شوند، در حالی که پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، تمرکز و ارزیابی مجدد مثبت راهبردهای انطباقی در تنظیم شناختی هیجان محسوب می شوند.

دارنده مدرک دکتری روانشناسی و عضویت در سازمان روانشناسی کشور خاطرنشان کرد: آنچه در تنظیم بهینه هیجانات مهم است این است که فرد توانایی کنترل بهینه هیجانات را داشته باشد و در نتیجه فرصت روابط بین فردی و اجتماعی شدن را داشته باشد. ، شجاع حضور در آنجا در مواقع لزوم، ابراز همدلی با دیگران، ابتکار عمل در روابط اجتماعی در زمان مناسب و سایر نشانه های عملکرد مناسب.