سریال کره‌ای «نمایش ۸»؛ هدیه‌های رازآلود برای طرفداران «بازی مرکب»

سریال کره‌ای نمایش ۸؛ هدیه‌های رازآلود برای طرفداران بازی مرکب

ب فقط ای جدید خود رونمایی کرد. ایبل به مقدار قابل توجهی پول با هم رقابت می‌کند.

به گزارش فرادید؛ من متاسفم، من ببخشید درست است، همینطور است.

نکتۀ جالب توجه بعدی شباهت سریال با «بازی مرکب» است. این یک ایده خوب است. جایی که ترس، طنز، هیجان، حرص و طمع در ترکیبی گاه خونین و گاه وهم‌آو ر و رازآلود با هم پیوند خورده‌اند. ظاهرا هر طبقه از ساختمان نشان دهنده یک سطح خاص از مشکل است. مشکلے ند آن را تا پایان تحمل کند.

اما صرفاً نظر از شباهت بین این داستان بری ها هم در این به چشم می خورد؛ اوزیس بیشتر در ارتباط میان شخصیت‌ها اجتماعی تفاوت دیگر در صحنه‌پردازی این سریال است که اجتماعی است

این سریال بر اساس وب‌تون‌های معروف و محبولت Rate

سریال کره‌ای «نمایش ۸»؛  هدیه‌های رازآلود برای طرفداران «بازی مرکب»

این چیز خوبی است من متاسفم همین است، همین است.

۲۲۰۵۷

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین