طولانی ترین رودخانه های ایران

طولانی ترین رودخانه های ایران

انتخابتو از کجارو رودخانه هارگ حیات دنیا در جای جای ایران جاری است و جان می دهد. این نگین های آبی در نقاط مختلف کشور از غرب تا شرق، شمال تا جنوب با طراوت و شکوه خود مناظر بی نظیری را خلق می کنند. در این میان رودخانه های طویل و پرآب نقشی بی بدیل در تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران زمین داشته و همواره یار و همراه مردم این دیار در مسیر تمدن و شکوفایی بوده اند.

طولانی ترین رودهای ایران، سفری به دل تاریخ و طبیعت:

در میان رودخانه های پرشمار ایران، برخی به دلیل طول و آب فراوان از شهرت و اهمیت بیشتری برخوردارند. مقدمه ای کوتاه در این مقاله 6 تا از طولانی ترین رودخانه های ایران پول را پرداخت می کنیم و سفری کوتاه در این آبراه ها خواهیم داشت.

1. رود ارس: مرز شمال غربی

 • جهت: شمال غرب ایران، مرز مشترک با ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان
 • منبع: استان ارزروم، ترکیه
 • افتتاح: رودخانه کورا، جمهوری آذربایجان
 • طول: تقریبا 1072 کیلومتر
 • اندازه منطقه جمع آوری: حدود 102000 کیلومتر مربع

درخت عرعرقوی و بلند، مرتفع ترین رودهای ایران و خاورمیانه است. این رودخانه از کوه های بینگول ترکیه سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافتی در نهایت به رود کورا در جمهوری آذربایجان می پیوندد. آرس در مسیرش مرز مشترک ایران با سه کشور از این نظر نقش مهمی در ژئوپلیتیک منطقه ایفا می کند.

2. رود کارون: بزرگترین رودخانه داخلی ایران

 • جهت: جنوب غربی ایران
 • منبع: زردکوه، استان چهارمحال و بختیاری
 • افتتاح: اروندرود، استان خوزستان
 • طول: تقریبا 950 کیلومتر
 • اندازه منطقه جمع آوری: تقریباً 67257 کیلومتر مربع

کارونبا قدرت و شکوه، عنوان بزرگترین رودخانه داخلی ایران این رودخانه از ارتفاعات می کشد زردکوه از چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد و در نهایت پس از عبور از مسیری پر پیچ و خم به آن می رسد. اروندرود در خوزستان می افتد. در طول مسیر خود از کارون، دل. کوه های بختیاری می گذرد و به دشت های خوزستان جان می دهد. این رودخانه نقش مهمی دارد کشاورزی، صنعت و آب آشامیدنی توسط مردم خوزستان پخش می شود.

3. رود کرخه: مهد تمدن در جنوب غربی

 • جهت: جنوب غربی ایران
 • منبع: رشته کوه های زاگرس
 • افتتاح: دجله
 • طول: تقریبا 900 کیلومتر
 • اندازه منطقه جمع آوری: تقریباً 43000 کیلومتر مربع

کرخهسابقه طولانی دارد، مهد یک تمدن در جنوب غربی ایران است. این رودخانه، از بالا زاگرس متولد می شود و پس از گذر از استان های مختلف سرانجام رود دجله یونیت در عراق کرخه در طول تاریخ شاهد شکوه و عظمت تمدن های مختلف بوده و نقش مهمی ایفا کرده است. توسعه کشاورزی و دامپروری در منطقه بازی کرد.

طولانی ترین رودهای ایران

4. رود مند: زمزمه تاریخ در جنوب

 • جهت: جنوب غربی ایران
 • منبع: رودخانه کراغج در استان فارس
 • افتتاح: خلیج بصره
 • طول: تقریباً 685 کیلومتر
 • اندازه منطقه جمع آوری: تقریباً 48400 کیلومتر مربع

ماندنتاریخ با زمزمه ای در جنوب ایران جریان دارد. این رودخانه از رودخانه کارا آغاج در استان فارس سرچشمه می گیرد و پس از عبور از دشت ها و کوه ها در نهایت به خلیج فارس می ریزد. گذشته نگر 2000 سال در زمان حکومت سلوکیان در ایران سیتاکوس این شناخته شده است.

به این دلیل نامگذاری شده است شیب کم رودخانه؛ در برخی نقاط رودخانه آب راکد وجود دارد. در حاشیه رودخانه مند روستاهای زیادی وجود دارد و بخش قابل توجهی از منابع آبی مورد نیاز کشاورزی و دامپروری این مناطق توسط این رودخانه تامین می شود.

مکان های توریستی:

 • پل تاریخی: در مسیر رودخانه مند، پلی با قدمت 1700 سال وجود دارد که یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه است.
 • منطقه حفاظتی: برخی از سواحل رودخانه مند به عنوان مناطق حفاظت شده شناخته شده و زیستگاه گونه های مختلف جانوری و گیاهی است.
 • ورزشهای آبی: امکان قایق سواری و ماهیگیری در برخی نقاط رودخانه وجود دارد.

اهمیت:

رودخانه نقش مهمی دارد توسعه کشاورزی و دامپروری او در منطقه بازی می کند. همچنین برای این رودخانه گردشگری همچنین مهم است و سالانه گردشگران زیادی از این مکان دیدن می کنند.

5. سفیدرود: نگین شمال ایران

 • جهت: شمال ایران
 • منبع: رودخانه شاهرود و قزل اوزون در شهرستان منسیل
 • افتتاح: دریای خزر
 • طول: تقریبا 670 کیلومتر
 • اندازه منطقه جمع آوری: تقریباً 59217 کیلومتر مربع

سفیدرودبا زیبایی و طراوتش نگینی در شمال ایران می درخشد این رودخانه ادغام شاهرود و قزل اوزون از شهر منسیل سرچشمه می گیرد و پس از عبور از دشت ها و جنگل های سرسبز گیلان سرانجام به دریای خزر می ریزد.

ارسال شد:

سفیدرود یکی از آنهاست قدیمی ترین رودهای منطقه گیلان این رودخانه زمینه ساز شکل گیری شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ منطقه بوده و در اسناد مختلف تاریخی از آن یاد شده است.

ویژگی های:

 • طولانی ترین رودخانه داخلی شمال ایران: سفیدرود پس از رودخانه اترک، طولانی‌ترین رودخانه داخلی شمال ایران است.
 • تنوع زیستی: در حاشیه سفیدرود تنوع جانوری و گیاهی قابل توجهی وجود دارد.
 • اهمیت اقتصادی: سفیدرود نقش مهمی دارد کشاورزی، صنعت و آب آشامیدنی توسط مردم گیلان بازی می شود.

مکان های توریستی:

 • پل های تاریخی: در مسیر سفیدرود پل های تاریخی زیادی وجود دارد که از جاذبه های گردشگری این منطقه است.
 • منطقه حفاظتی: بخش هایی از مرز سفیدرود به عنوان مناطق حفاظت شده شناخته می شود و زیستگاه گونه های مختلف جانوری و گیاهی است.
 • ورزشهای آبی: قایق سواری، ماهیگیری و ورزش های آبی را می توان در برخی از نقاط رودخانه انجام داد.

اهمیت:

از نظر سفیدرود فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و گردشگری برای گیلان و مردم ایران بسیار مهم است.

6. رودخانه اترک: مرز شمال شرقی

 • جهت: در شمال شرق ایران
 • منبع: کوه های هزار مسجد در شمال استان خراسان
 • افتتاح: دریای خزر
 • طول: تقریباً 669 کیلومتر
 • اندازه منطقه جمع آوری: تقریباً 41500 کیلومتر مربع

اترکعبور از دشت ها و کوه ها، مرزبان شمال شرق ایران است. این رودخانه از کوه‌های هزار مسجد در استان خراسان شمالی سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافتی طولانی سرانجام به دریای خزر می‌ریزد.

ویژگی های:

 • طولانی ترین رودخانه داخلی شمال شرق ایران: اترک پس از گرگان رود طولانی ترین رود داخلی شمال شرق ایران است.
 • حد مشترک: این رودخانه در بخشی از مسیر خود مرز مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهد.
 • فلور: در طول رودخانه اترک پوشش گیاهی بسیار متنوعی از جمله بوته ها و بوته ها وجود دارد.
 • اهمیت اقتصادی: در را ترک کن کشاورزی، دامپروری و تامین آب آشامیدنی مردم منطقه وظایف مهمی دارند.

مکان های توریستی:

 • پل تاریخی: در مسیر رودخانه اترک، پلی با قدمت 150 سال وجود دارد که یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه است.
 • منطقه حفاظتی: بخش‌هایی از رودخانه اترک به عنوان مناطق حفاظت‌شده شناخته می‌شود و زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی است.
 • ورزشهای آبی: قایق سواری، ماهیگیری و ورزش های آبی را می توان در برخی از نقاط رودخانه انجام داد.

اهمیت:

از نظر رودخانه اترک فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و گردشگری برای مردم خراسان شمالی و ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

راه حل:

رودخانه های ایران مایه حیات این سرزمین هستند و در طول تاریخ نقش مهمی در توسعه و آبادانی کشور داشته اند. هر کدام از این رودخانه ها با ویژگی های منحصر به فرد خود زیبایی و طراوت متفاوتی را برای ایران به ارمغان می آورند. از نظر فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و گردشگری گنجینه ای ارزشمند به شمار می رود.

طولانی ترین رودهای ایران

به گزارش سلامنو