عذرخواهی ضرغامی از خبرنگاران با فالوده شیرازی/عکس

عذرخواهی ضرغامی از خبرنگاران با فالوده شیرازیعکس

به گزارش انتخابتو از شبکه چندسانیه، وزیر میراث فرهنگی که برای افتتاح پروژه بزرگ مرمت بازار وکیل به شیراز رفته بود، متوجه شد خبرنگاران ساعت ها در گرما منتظر او هستند تا جبران کنند و به همین دلیل فالوده شیرازی را خرید. برای آنها و خودش میزبان آنها بود.

عذرخواهی ضرغامی از خبرنگاران با فالوده شیرازی/عکس

عذرخواهی ضرغامی از خبرنگاران با فالوده شیرازی/عکس

عذرخواهی ضرغامی از خبرنگاران با فالوده شیرازی/عکس

23332336

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین