(عکس) بزرگترین گل جهان در خطر انقراض است

(عکس) بزرگترین گل جهان در خطر انقراض

یک گروه بین المللی از محققان اعلام کردند: تحقیقات جدید نشان داده است که اکثر 42 گونه گیاه رافلزیا اکنون در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. در این میان تصور می شد که تنها یک گونه از این گیاه با چنین خطری مواجه است.

به گزارش ایسنا، قطر گل این گیاه که به گفته گیاه شناسان به «گل لاشه» نیز می رسد، به یک متر می رسد و ظاهر و بوی آن شبیه گوشت گندیده است. رایحه و ظاهر این گل مگس های گرده افشان را جذب می کند.

گیاه رافلزیا ریشه و برگ ندارد و به عنوان انگل از گونه های گیاهی کوهنوردی گرمسیری از خانواده تاک تغذیه می کند. جنگل زدایی در آسیای جنوب شرقی و نابودی این گیاه میزبان خزنده نیز ممکن است منجر به انقراض رافلزیا شود. محققان خواستار قرار دادن تمامی گونه های گیاهی رافلزیا در فهرست گونه های در معرض خطر و تلاش بیشتر برای حفاظت از زیستگاه آنها شدند.