فال ابجد فردا 17 فروردین ماه

فال ابجد فردا 17 فروردین ماه


سایت تفریحی روز:

فال ابجد یکی از روش های پیش بینی و تحقیق در فرهنگ ایرانی است. در این روش به هر حرف الفبا یک عدد اختصاص داده می شود. به طور معمول حروف الفبای فارسی با اعداد و ارقام از یک تا بیست و دو برچسب گذاری می شوند. فال ابجد بیشتر یک سرگرمی و سرگرمی محسوب می شود و نباید آن را یک روش پیش بینی علمی و دقیق دانست.

فروردین

حروف ابجد علامت زودیاک شما: cdc

اگر صبر کنی به هدفت میرسی، شانست خوبه ولی برای رسیدن به هدفت باید سخت تلاش کنی. مراقب باش چون کسی با تو دشمنی می کند. اگر چیزی را گم کردید، آن را پیدا خواهید کرد. قطعا خبرهای خوبی از مسافر راه دور خود خواهید شنید.

اردیبهشت

حروف ابجد علامت زودیاک شما: cdb

اگر قصد انجام کاری را دارید، بهتر است دستان خود را بگیرید. کسی می خواهد شما را فریب دهد، پس چشم و گوش خود را باز کنید. هیچ کس هرگز دوست شما نخواهد بود زیرا افکار فتنه انگیز برخی افراد شما را آزار می دهد. اگر کسی به شما نصیحت کرد، آن را بپذیرید تا آسیب نبینید.

هورداد

حروف علامت زودیاک شما: ADA

فال طولانی و روشنی دارید، غم و اندوه از شما دور می شود و شما را شادی می کند. با افراد بد نیت از آسیب نجات خواهید یافت و اگر چیزی را از دست بدهید یا ببخشید، نگران نباشید، دوباره به شما باز خواهد گشت. دوست، همکار یا همسرتان از شما حمایت می کند. معامله ای انجام می دهید که به نفع شماست. شما نگران هستید که فایده ای ندارد. مسافری دارید که به سلامت برمی گردد. اگر می خواهید کاری را انجام دهید، شروع کنید زیرا موفقیت از آن شماست.

کامیون

حروف ابجد علامت زودیاک شما: AAC

سعی کنید خصومت، اشتباه کردن و فکر کردن به چیزهای بد را کنار بگذارید. از فردی که چشمان آبی و قرمز دارد دوری کنید. یکی از دست شما عصبانی است و باید از او دلجویی کنید. در چند روز آینده به خواسته های خود خواهید رسید. صدقه بدهید تا ضرری که به شما وارد شده برطرف شود. از افکار بد، پول و درآمدهای نامشروع دوری کنید و در همه چیز به خدا اعتماد کنید.

مرداد

حروف ابجد علامت زودیاک شما: DDC

نیت شما خوب است و کارتان خیلی زود سامان می یابد. پس از چهل روز، یک باز شدن غیرمنتظره در کارت شما رخ می دهد. تغییرات مثبتی در زندگی شما رخ خواهد داد. به زودی از غم ها خلاص می شوید و جنبه روشن زندگی را خواهید دید. البته اراده خود شما نیز در این مورد در خطر است.

شهریور

حروف علامت زودیاک شما: bbd

نیت و فال خوبی دارید، غم ها را از بین می برید و در مدت بسیار کوتاهی به خیر و خوشی می رسید. تلاش برای موفقیت و پیروزی را رها نکنید. مراقب افراد بد نیت باش و هرگز اسرار خود را نگو تا کسی به تو آسیبی نرساند. در نماز سستي نكن كه به مراد دلت مي رسي.

مهر

حروف ابجد علامت زودیاک شما: د، ج، ب

در روزهای آینده خبرهای خوبی را یکی یکی خواهید شنید. شما پولی را گم کرده اید که به زودی آن را پیدا خواهید کرد. کسب و کار شما طبق برنامه ریزی پیشرفت خواهد کرد و پول و سود زیادی به دست خواهید آورد. با دوستان خود مشورت کنید زیرا مشاوره آنها به شما کمک می کند تا سود بیشتری کسب کنید و مال حلال داشته باشید. خدا را شکر به مستحقین نیکی کن تا اجر معنوی نصیبت شود.

ممنوعیت

حروف ابجد علامت زودیاک شما: BDA

نیتی در دل شما هست که باید از آن دوری کنید زیرا باعث پشیمانی و اندوه می شود. سیاه پوست با شما دشمنی می کند و باید از او دوری کنید. خیلی وقته تو دلت چیزی نمانده، صبور باش که خدا مواظب توست.

آتش

حروف علامت زودیاک شما: bbd

نیت و فال خوبی دارید و خیلی زود غم و اندوه را از بین خواهید برد. این فال به شما نوید موفقیت می دهد. سعی کنید در کار خود موفق باشید. مواظب بدخواهان باشید و اسرار خود را به کسی نگویید تا از آسیب و ضرر دوری کنید. هرگز در زندگی خود دو دل نباشید تا خداوند اراده دلتان را به شما بدهد.

داده شده

حروف ابجد علامت زودیاک شما: جا

شما به هدف خود خواهید رسید، فقط باید صبر کنید. برای جلوگیری از ناراحتی، از انجام کارهای بد خودداری کنید. پول را حرام مپندار زیرا خداوند به تو عنایت می کند و روزی می دهد. به زودی خبرهای خوشحال کننده ای خواهید شنید که تغییرات زیادی را در زندگی شما به همراه خواهد داشت. در همه چیز به خدا اعتماد کن.

بهمن

حروف علامت زودیاک شما: AJB

شما قصد دارید که به آنچه می خواهید برسید. خیلی زود غم و اندوه را از خود دور خواهید کرد و پول و ثروت به دست خواهید آورد. دعوا و درگیری دارید که به نفع شما تمام می شود. کسی همیشه با شما موافق نخواهد بود، اما نگران نباشید، آنها به زودی از این روند پیروی خواهند کرد. چیزهایی را که از دست داده اید دوباره به دست خواهید آورد. نمازت را ترک نکن تا آخرتت سودمند باشد.

اسفند

حروف ابجد علامت زودیاک شما: jbb

هر چه می خواهید از خدا بخواهید و به وعده خود وفادار باشید. ذهن و قلب خود را متحد کنید تا با توکل به خدا به هدف خود برسید. یکی از نزدیکان شما را غیبت می کند، شما نباید به آن توجه کنید، بهتر است فقط مشغول کار خود باشید تا هر چه زودتر به خواسته خود برسید.