لزوم ثبت لیست شرکت های مجاز تجهیزات پزشکی در سامانه IMED

لزوم ثبت لیست شرکت های مجاز تجهیزات پزشکی در سامانه

انتخابتو به نقل از سازمان غذا و دارو، ابوالفضل چمنتاج گفت: ثبت شرکت تجهیزات پزشکی در سامانه IMED که زیر نظر سازمان غذا و دارو فعالیت می کند، یکی از مراحل اساسی برای فعالیت قانونی است. این منطقه.

وی ادامه داد: این فرآیند به گونه ای طراحی شده است که تمامی تجهیزات و محصولات عرضه شده در بازار از نظر کیفیت و ایمنی استانداردهای لازم را داشته باشند.

مدیر اجرایی اداره کل تجهیزات و نیازمندی های پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: برای ثبت شرکت در سامانه IMED ابتدا باید شرکت مورد نظر به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. شامل بارگذاری اسنادی مانند: برای تأیید هویت و صلاحیت مجوزهای بهداشتی شرکت، گواهی کیفیت و سایر اسناد مورد نیاز است.

چمنتاج خاطرنشان کرد: پس از ثبت موفقیت آمیز شرکت در سامانه IMED، شرکت می تواند برای دریافت مجوزهای مختلف مورد نیاز برای واردات، توزیع و فروش تجهیزات پزشکی اقدام کند. این مجوزها ممکن است به نوع تجهیزات پزشکی که شرکت قصد خرید آن را دارد بستگی داشته باشد. این شامل تست های فنی مختلف، ارزیابی کیفیت و تست های امنیتی است.