مناسب است مصرف آنتی بیوتیک در کشور افزایش یابد/میزان شیرخشک در کشور 15 درصد

سرم رتبه اول مصرف در کشور وارفارین به صورت گسترده

سید حیدر محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه ایران در زمینه داروهای دیابت به سرعت به میانگین جهانی رسیده است، گفت: مصرف داروهای دیابت در کشور افزایش یافته و داروهای دیابت جدید هم اکنون وارد بازار شده است. قرار گرفتن کشور در فهرست داروها و پوشش بیمه ای یک سری از این داروها باعث شد تا در سال 1402 روند مصرف داروهای دیابت افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین شیرخشک نداریم و میزان شیرخشک در کشور کافی است، افزود: مردم می توانند برای سهولت در تهیه شیرخشک یا دارو از سامانه استفاده کنند. Titekمحصول مورد نظر خود را از نزدیکترین داروخانه خریداری کنید.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: مصرف آنتی بیوتیک در کشور 15 درصد افزایش یافته و شاخص مصرف آنتی بیوتیک در چهار سال گذشته از 51 به 66 رسیده که بالاترین رقم در کشور است. مصرف این دارو در جامعه.