نکته بهاره راهنمای رای دادن/عکس گرفتن

نکته بهاره راهنمای رای دادنعکس گرفتن

به گزارش خبرگزاری انتخابتو، دور دوم انتخابات مجلس چهاردهم امروز 24 تیرماه در حال برگزاری است و هنرمندان از جمله بهاره رهنما پای صندوق های رای رفتند.

نکته بهاره راهنمای رای دادن/عکس گرفتن

2455555

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین