واکنش رضا رشیدپور به همستر پولساز تلگرام

واکنش رضا رشیدپور به همستر پولساز تلگرام

به گزارش خبرگزاری انتخابتو، رضا رشیدپور در شبکه ایکس در پاسخ به افرادی که سکه همستر را اتلاف وقت می دانند، نوشت: «اگر جوانی بتواند شغلی پیدا کند در یک حالت خوب بین 10 تا 15 میلیون تومان حقوق می گیرد. پس با او از بیهودگی همسترها و … حرف نزنید، اما وقتی راه امکان بسته می شود، توهم امکان را فرا می گیرد.

۲۴۵۲۴۵

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین