واکنش متفاوت «خان بودیم یه دوری» نوید محمدزاده به یک عکس

واکنش متفاوت خان بودیم یه دوری نوید محمدزاده به یک

انتشار عکس فردی از دوره قاجار در مجموعه کاخ گلستان و شباهت او به نوید محمدزاده با واکنش های متفاوتی در فضای مجازی مواجه شد.

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین