(ویدئو) چگونه بزرگترین درختان جهان را قطع کنیم؟

(ویدئو) چگونگی قطع بزرگترین درختان جهان

درختان سکویا یا درختان غول پیکر را باید بزرگترین درختان یا حتی بزرگترین موجودات زنده دنیا نامید، زیرا ارتفاع آنها به راحتی از 100 متر و قطر تنه آنها به چندین متر می رسد. اگرچه چنین درختان بزرگی تحت حفاظت کامل قرار دارند، اما گاهی اوقات برخی از آنها به دلایل خاصی قطع می شوند.

به گفته محلاتو، قطع این درختان غول پیکر و بلند کار ساده ای نیست، زیرا سقوط هر یک از آنها می تواند خسارت زیادی به بار آورد. از طرفی قطر تنه این درختان قطع آنها را بسیار سخت می کند.

ویدئوی زیر نحوه قطع کردن یکی از بلندترین درختان جهان را نشان می دهد.