چیستان روز | این فرد پسر مادربزرگ و پدربزرگ شماست، اما عموی شما نیست!؟

چیستان روز این فرد پسر مادربزرگ و پدربزرگ شماست،


سایت تفریحی روز:

چیستان یکی از گونه های ادبی در ادبیات و فرهنگ رسمی مردم ایران است. چیستان نوعی سرگرمی ادبی است که علاوه بر کاربرد سرگرم کننده، جنبه آموزشی و فرهنگی دیگری نیز دارد.

چیستان کلمه ای فارسی است مرکب از دو کلمه «نه» و «آن» که معادل کلمه عربی «لغز» در علم است. در حالی که لاز در لغت به معنای پیچیدگی و رازداری است، اما در لغت به معنای کلمه قافیه ای است که نام چیزی در آن مشخص نشده است، اما کیفیت های آن به گونه ای ذکر شده است که خواننده می تواند نام آن چیز را یاد بگیرد. من این ویژگی ها را خواندم. طراح چیستان با بیان مولفه های حسی و مادی یک پدیده و معرفی برخی از ویژگی های آن، سعی دارد بیننده را برای توصیف آن تلاش فکری کند.

چیستان: این شخص، مادربزرگ و پسر پدربزرگ شماست، مگر عموی شما نیست؟!

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ یک پازل دشوار است

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  • این شخص می تواند پدر یا عمو باشد.