کدام داروها در 3 ماهه اول سال 1403 بیشترین مصرف را داشته اند؟

کدام داروها در 3 ماهه اول سال 1403 بیشترین مصرف

انتخابتو به نقل از سازمان غذا و دارو، غلامحسین صادقیان گفت: سال گذشته اقداماتی از جمله تهیه آمار سالانه برای رصد بهتر فعالیت های جاری در حوزه صنعت مواد اولیه دارویی انجام شد. شورای برنامه ریزی به منظور تغییر ساختار جلسات بررسی مواد دارویی و سیاست وزنی مواد موجود در فهرست محدودیت واردات مواد ممنوعه وارداتی تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه بازار دارویی کشور از ابتدای امسال تقریباً 45 هزار میلیارد دلار بوده است، گفت: 98 درصد از بازار دارویی مربوط به داروهای تولید دیجیتال و 2 درصد مربوط به داروهای وارداتی بوده است. 19 درصد از بازار دارویی به لحاظ ریالی را تولید داخل تشکیل می‌داد.

مدیرعامل سازمان غذا و دارو با اشاره به مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها در کشور اظهار داشت: مصرف کپسول ها از ابتدای سال آغاز شده است. آموکسی سیلین در حالی که این دارو در سه ماهه نخست سال با 500 میلیون واحد و 1200 میلیارد واحد پرمصرف ترین داروی کشور از نظر مقدار و کمیت بوده است، IVIG با 750 میلیارد واحد و کلرید سدیم با 480 میلیارد واحد پرمصرف ترین دارو بوده است. . پرمصرف ترین دارو در بین داروها از نظر ریالی است که تعداد سرماخوردگی ها 350 میلیون نفر است. متفورمین این دارو با 276 میلیون دارو بیشترین مصرف را داشت.

صادقیان خاطرنشان کرد: بیشترین پول مورد نیاز در حوزه دارو و تجهیزات توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است که تاکنون 1.5 میلیارد آن تخصیص داده شده که یک میلیارد آن ارز ترجیحی شامل 4200 تومان و 28500 تومان است اما فقط 600 میلیون دلار تامین شد، این ارقام نشان می دهد که شرکت های تولیدکننده و واردکننده نمی توانند نقدینگی خود را تامین کنند و با این مشکل مواجه هستند.