گزارش سازمان غذا و دارو از بررسی محلول های دیالیز یک شرکت دارویی

هشدار سازمان غذا و دارو در مورد دیسپورت 500 تقلبی

سازمان غذا و دارو در پی دستور سرپرست رئیس جمهور مبنی بر پیگیری فوری گزارش ها مبنی بر مشکلات یک محصول دارویی بیماران دیالیزی جزئیات بررسی دقیق نمونه محلول های دیالیز این شرکت دارویی را اعلام کرد.