آفتابگردان چگونه خورشید را می بیند؟

آفتابگردان‌ها چگونه خورشید را می‌بینند؟

اکثر گیاهان نوروتروپیسم دارند. توانایی رشد به سمت منبع نور. دانشمندان گیاهی پیشنهاد کرده بودند که هلیوتروپیسم آفتابگردان، توانایی پیروی از خورشید، بر همان مکانیسم اساسی متکی است که توسط مولکولی به نام فوتوتروپین کنترل می شود که به نور در انتهای آبی طیف پاسخ می دهد.

به گزارش خبرآنلاین، گل آفتابگردان در سمت شرق ساقه کمی بیشتر رشد می کند و سر خود را می چرخاند و در روز سر خود را به سمت غرب و در شب کمی بیشتر به سمت غرب می چرخد. آزمایشگاه هارمر در دانشکده علوم زیستی دانشگاه کالیفرنیا دیویس قبلا نشان داده بود که چگونه آفتابگردان ها از ساعت شبانه روزی داخلی خود برای پیش بینی طلوع خورشید و هماهنگی باز شدن شکوفه ها با ظهور گرده افشان ها در صبح استفاده می کنند.

در مطالعه جدید، دانشجوی فارغ التحصیل کریستوفر بروکس، محقق فوق دکتری، هاگاتوپ آتامیان، و هارمر بررسی کردند که کدام ژن ها در آفتابگردان های رشد یافته در اتاقک های رشد آزمایشگاهی و در آفتابگردان هایی که در فضای باز و زیر نور خورشید رشد می کنند، فعال می شوند.

آفتابگردان هایی که در داخل خانه رشد می کنند در معرض نور مستقیم و ژن های مرتبط با فتوتروپین فعال می شوند. اما گیاهانی که در فضای باز رشد می کنند و رو به خورشید هستند، الگوی کاملا متفاوتی از بیان ژن را نشان می دهند. تفاوت معنی داری در فوتوتروپین بین یک طرف ساقه و طرف دیگر وجود نداشت.

محققان هنوز ژن های دخیل در هلیوتروپیسم را شناسایی نکرده اند

آفتابگردان گیاهانی هستند که به سرعت یاد می گیرند. هارمر گفت که وقتی گیاهان رشد یافته در آزمایشگاه به بیرون منتقل شدند، در روز اول شروع به دنبال کردن خورشید کردند. این رفتار با انفجاری از بیان ژن در سمت سایه دار گیاه همراه بود و در روزهای بعد تکرار نشد. او گفت این نشان می دهد که نوعی “سیم کشی مجدد” در حال انجام است!