آقای وزیر، آقای مجلس، مردم حتی چهار نفر شما را نمی شناسند!

آقای وزیر، آقای مجلس، مردم حتی چهار نفر شما را نمی شناسند!


کم کم فصل انتخابات نزدیک می شود و آشفتگی بر سر آینده سیاسی کشور و ضیافت بزرگان سیاسی تا تابستان مهمان ایرانیان خواهد بود. امروز ریاست مجلس برای یک سال دیگر مورد اعتماد آقای کلیباف است. در این گزارش به میان مردم رفتیم تا ببینیم چقدر با چهره های سرشناس عرصه سیاست مانند وزرا و رئیس مجلس آشنا هستند. پاسخ ها شگفت انگیز است. آقایان هم می توانند ببینند. با ما بمان.

چهره ها


.


1256 بازدید


.


8 ژوئن 1403

.

11:50


.

به گزارش رسانه انتخابتو