از زیبایی های آبشار رندان در نزدیکی تهران لذت ببرید

از زیبایی های آبشار رندان در نزدیکی تهران لذت ببرید

روستای رندان به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات بالای البرز دارای آب و هوای کوهستانی و خنک است. زمستان‌های این روستا سرد و برفی و تابستان‌ها گرم و مطبوع است. بهترین زمان برای رفتن به روستای رندان و بازدید از آبشار آن بهار و تابستان است. در این فصول هوا خنک و مطبوع است و طبیعت در اوج زیبایی است.

به گزارش سلامنو