تهیه کننده برنامه انتخاباتی مدن الاخط با بیان این مطلب گفت: نخبگان ورزشی در مناظره های انتخاباتی / المدان ایل اخت; تالار گفتگوی نخبگان ورزشی

تهیه کننده برنامه انتخاباتی مدن الاخط با بیان این مطلب

به گزارش خبرگزاری انتخابتو، صدف سبحانی تهیه کننده برنامه های انتخاباتی رادیو ورزش که صدای این نماینده مجلس را از روابط عمومی رساند، گفت: برنامه «میدان اخط» در قالب مناظره از ساعت 12 به بعد پخش می شود. ساعت 13 از شبکه رادیویی ورزش. در این برنامه دو مهمان از نخبگان ورزش کشور حضور دارند. با توجه به زنده بودن برنامه، مشارکت مخاطبان نقش مهمی در برنامه داشت.
وی بیان کرد: هر برنامه ای موضوع خاص خود را دارد و بسته به موضوع برنامه، کارشناسان ورزشی و مهمانانی که در زمینه خود صاحب نظر هستند همزمان در برنامه حضور پیدا می کنند و برنامه به صورت مناظره پخش می شود.

این تهیه کننده گفت: این برنامه به بررسی موضوعاتی می پردازد که دغدغه مردم در حوزه ورزش است. به عبارت دیگر ما مطالبات مردم از رئیس جمهورمان را در زمینه خصوصی سازی، ورزش بانوان، باشگاه داری و ورزش قهرمانی بیان می کنیم. ضمن اینکه هر روز یک سوال در برنامه مطرح می شود و نظرات مردم منتشر می شود. از این رو برنامه مدن الاختر نقش مهمی در روشنگری افکار عمومی برای حضور در انتخابات دارد.

۲۲۰۵۷

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین