دوره های آموزشی گردشگری سلامت اعلام شد

دوره های آموزشی گردشگری سلامت اعلام شد

انتخابتو و به نقل از و به نظر می رسیدابوطالب قاسمی واسمجانی دوره های آموزشی و تقویت فعالان گردشگری سلامت کشور که بر اساس مسائل روز و مورد نیاز این بخش تدوین و به استان ها تحویل داده شد، به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار مطرح شد. سیاست های وزارت

وی افزود: در پی این اقدام دو هدف محقق شد. ساماندهی فعالان غیر رسمی و غیرمجاز با تقویت حلقه رسمی فعالان این بخش و تقویت زنجیره و سامانه رسمی فعالان در جهت ارائه بسته های خدماتی رقابتی ارائه خدمات حرفه ای و حرفه ای بیشتر به گردشگران سلامت به منظور حمایت از اعتبار و برند نظام درمانی، دارویی و بهداشتی کشور از جمله اهداف تعیین شده است.

مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری گفت: این دوره های آموزشی با رویکرد مشارکتی با همکاری وزارت بهداشت در چارچوب سیاست تعاملی و ارتباط موثر با نهادهای فعال این بخش تهیه و تدوین شده است. ، درمان و آموزش پزشکی و سایر دست اندرکاران این حوزه.

قاسمی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل فعلی مقرر شد با همکاری نزدیک مؤسسات آموزشی دارای مجوز و دانشگاه های علوم پزشکی استان قطب، موضوعات تخصصی در خصوص فرآیندهای درمانی انجام شود. این دوره ها مشتمل بر شش بخش اصلی و 32 درس با توجه به نیاز فعالان بخش تهیه شده و در تهیه آن الگوهای موفق بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات ابتکاری انجام شده در چارچوب ابلاغ این بخشنامه، توجه به نیازهای آموزشی تمامی دست اندرکاران این حوزه از جمله مدیران دفاتر تخصصی گردشگری سلامت، آب گرم درمانی، آبگرم حلال، مدیران گردشگری سلامت است. دهکده های بهداشتی، راهنمایان فعال در این بخش، هتل ها، بیمارستان ها و مدیران IPD بیمارستان ها.

مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری گفت: امیدواریم با آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه بتوانیم کشور را به عنوان مقصد ساماندهی و رشد دهیم. رقابتی گردشگری سلامت در راستای کمک به اقتصاد کشور، گسترش دیپلماسی سلامت کشور با برکاتی که به دست می دهد و جلوگیری از مهاجرت پرسنل پرتلاش بهداشت و درمان کشور گام های اساسی برداشته است.