عناوین «ضد آب» یا «ضد تعریق» روی ضد آفتاب ها اهداف تبلیغاتی هستند

اثرات منفی نور خورشید بر روی پوستنیاز به استفاده از

انتخابتو به نقل از سازمان غذا و دارو، رویا مرجانیان با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ضدآفتاب مجاز به استفاده از عناوین تبلیغاتی غیرواقعی بر روی محصولات نیستند، گفت: به منظور استفاده از ادعای ضدآفتاب ضدآب، تولید – محصول آزمایش و ادعای مقاومت در برابر آب باید اثبات شود و مدت زمان مقاومت در برابر آب نیز باید مشخص باشد.

وی افزود: همه ضدآفتاب‌ها، چه برچسب ضدآب داشته باشند یا نه، باید دستورالعمل‌هایی را برای زمان استفاده مجدد برای اطمینان از محافظت از پوست درج کنند.

معاون اداره کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: ضدآفتاب ها به اشکال مختلف از جمله لوسیون، کرم، ژل، استیک و اسپری موجود است. دستورالعمل استفاده از محصولات ضد آفتاب بسته به فرم آنها ممکن است متفاوت باشد. و حتما بخوانید قبل از استفاده از کرم ضد آفتاب، برچسب آن را بخوانید.

مرجانیان افزود: با استفاده از عناوین «ضد آب» یا «ضد تعریق» در مورد ضدآفتاب ها هم بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند و به مرور زمان تمام ضدآفتاب ها از روی پوست پاک می شوند.