فال اوراکل 27 خرداد ماه | فرشته پاکی ها چه پیام مثبتی برایتان به ارمغان دارد؟

فال اوراکل 30 اردیبهشت | فرشته پاکی ها چه پیام مثبتی برایتان به ارمغان دارد؟

ما سعی کرده ایم فال روزانه دقیق اوراکل را برای شما ارتباطات ارزشمند خود قرار دهیم. پیام خود را در زیر بخوانید.

متن فال:

آتش (چوب زیرزمینی) نشان دهنده هوش است، در حالی که ستاره ها نشان دهنده تخیل هستند. هفت ستاره نشان داده شده ستارگانی هستند که الگوی آشنای گاوآهن را تشکیل می دهند که بخشی از دب اکبر در طالع بینی غربی است. چینی های باستان معتقد بودند که این صورت فلکی جایگاه خدایان، به ویژه خدای فضیلت ادبی است. این کارت می تواند با نوشتن، ریاضیات یا ادبیات مرتبط شود، به خصوص اگر با درخت کاج متقارن به نظر برسد (2 دایره). همراه با آب (6 بامبو)، نشان دهنده روزنامه، خاطرات و گزارش ها است. در شرق، ستاره ها نماینده یک فرد ادبی هستند که اغلب رویاپرداز است، در مقابل کسی که ایده ها را اجرا می کند.