فرش های کاخ سعدآباد کجا رفت؟

فرش های کاخ سعدآباد کجا رفت؟

روزنامه دولتی ایران این سوال را مطرح کرد که فرش های کاخ سعد آباد کجاست؟

به گزارش خبر سلام نو از ایران، در قسمت هایی از این مطلب می خوانید:

بر اساس بیانیه اخیر دفتر حسن روحانی، توجه به سه نکته مفید است. دولت قبل مدعی است سرقت فرش های کاخ سعدآباد در فاصله سال های 90 تا 92 یعنی قبل از آغاز ریاست جمهوری روحانی صورت گرفته اما به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور این فرش ها از سال 92 تا 95 مفقود بوده است. و از مجموعه سعدآباد حذف شد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور که نهاد قضایی ناظر بر این پرونده است نیز در این موضوع ورود کرده و گزارش مفصلی از مفقود شدن این فرش ها ارائه و به ریاست جمهوری وقت اعلام کرده است. در چنین شرایطی عدم توضیح این موضع از سوی مسئولان دولت قبل و واکنش تیم رسانه ای آقای روحانی تحت عنوان «بیانات ریاست جمهوری سابق» در بهترین حالت ناشی از بی اطلاعی از این موضوع است. نویسندگان اطلاعیه درباره ابعاد و جزئیات ماجرا.

مهمتر از همه، اظهارات اخیر رئیس جمهور سابق بر عدم قطعیت ماجرا افزود. به گزارش دفتر روحانی، گزارشی مبنی بر سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد در سال ۱۳۹۸ به مراجع قضایی اعلام شد. با توجه به همین موضوع، دولت قبل باید پاسخ دهد علت سرقتی که گویا در فاصله سال های 90 تا 92 صورت گرفته و 7 سال بعد در سال 1398 به مراجع قضایی اعلام شده، چه بوده است. پس چرا این گزارش قبلا علنی نشده بود؟

این ادعا با توجه به اظهارات رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در دی ماه سال گذشته در حالی مطرح شد که پس از تحقیقات دولت سیزدهم و با توجه به شرایط خاص 10 نفر از مظنونان دولت قبلی شناسایی شدند. پرونده متهم اصلی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد.

به گزارش سلامنو