(فیلم) پسته را با این روش ساده و بی دردسر بکارید و برداشت کنید!

(ویدئو) با این روش ساده و بی دردسر مغز پسته بکارید و برداشت کنید!

داستان سه ارز محبوب در بین گردشگران در سال گذشته

سقوط لیر، درام و رقابت دینار!

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد سال گذشته 13 درصد کاهش یافت. درام ارمنستان و دینار عراق 17 و…

تفاوت بین موشک زمینی و جستجوی فرازمینی ها در سیارات دیگر

ما داریم با بیگانگان بازی می کنیم. اما کدام بازی؟

جستجوی حیات با استفاده از آزمایش‌هایی مانند فرودگر وایکینگ یا جستجوی اکسیژن ممکن است کارساز نباشد، اما این امکان وجود دارد…