قدرت ایران در تولید مواد اولیه دارویی

قدرت ایران در تولید مواد اولیه دارویی

انتخابتو به نقل از پایگاه دانش اتحادیه تولیدکنندگان بسته بندی دارویی، شیمیایی و دارویی کشور، فرامرز تفنانی گفت: مواد اولیه به ویژه مواد نفتی و … پتروشیمیانرژی و نیروی کار ما بسیار ارزان تر است، البته قیمت تمام شده نیز باید ارزان تر باشد.

وی افزود: امروز شرایط فوق العاده ای را تجربه می کنیم و احساس می کنم حدود 2 تا 3 سال دیگر می توانیم مواد را در سطح وسیع صادر کنیم. موثر است دارو میخوریم

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان بسته بندی دارویی، شیمیایی و دارویی کشور خاطرنشان کرد: ششمین نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی، شیمیایی و دارویی از روز پنجشنبه 23 تیرماه 1403 در شهر آفتاب آغاز به کار می کند. وی گفت: این نمایشگاه که به مدت چهار روز با حضور شرکت های داخلی و خارجی برگزار می شود را می توان مهم ترین رویداد بین المللی کشور در حوزه دارویی دانست.

تفنانی ادامه داد: در نمایشگاه برگزار می شود. داروباید توانمندی های شرکت های داخلی فعال در زمینه تولید و عرضه دارو، مواد شیمیایی و بسته بندی های دارویی به بازدیدکنندگان معرفی شود.

طی پنج دوره برگزاری، حوزه های تجاری و صادراتی شرکت های داخلی در این نمایشگاه مشخص شد و قراردادهای مختلفی با شرکت ها و کشورهای خارجی منعقد شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان بسته بندی دارویی، شیمیایی و دارویی در کشور عادلانه مواد خام وی این دارو را یک نمایش واقعی از پیشرفت دانست و افزود: فکر می کنم همه کسانی که به نمایشگاه رفتند دارو کسانی که بیایند به آینده صنعت داروسازی بسیار امیدوار خواهند بود.

بر اساس این گزارش، ششمین نمایشگاه بین المللی دارو در تاریخ 14 تا 17 تیر 1403 در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار می شود.