همکاری اعضای BRICS برای تولید و نظارت بر داروهای بیوسیملار و یتیم

داروهای کاهش وزن باید توسط پزشک تجویز شود

انتخابتو به نقل از سازمان غذا و دارو، حمیدرضا اینانلی به برنامه همکاری اعضا اشاره می کند. ترمز تولید و نظارت بر داروها زیست مشابه و اروان وی با بیان اینکه کشورهای شرکت کننده در این نشست روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، امارات متحده عربی، ایران، مصر، اتیوپی و عربستان سعودی بودند، گفت: یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود. ترمز همکاری در زمینه نظارت و توسعه داروها زیست مشابه و اروان بود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: در این جلسه موضوع تولید داخلی و همکاری در حوزه تولید دارو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زیست مشابه و اروان انجام مطالعات بالینی در مورد داروها و لوازم پزشکی در هر کشور مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر روابط بین الملل سازمان غذا و دارو ادامه داد: سازمان غذا و داروی ایران نیز در این نشست توانمندی های تولید دارویی را مورد بررسی قرار داد. زیست مشابهبا ارائه قوانین و مقررات جاری در این زمینه از همکاری مشترک در انجام کارآزمایی های بالینی به ویژه در حوزه دارویی استقبال کردیم. زیست مشابه اعلام شد زیرا کشور ما یکی از کشورهای پیشرو در تولید دارو است زیست مشابه است.

اینانلی افزود: در پایان این نشست تمامی شرکت کنندگان بیانیه ای ارائه کردند و اطلاعاتی را به اشتراک گذاشتند. فرآیندهاالزامات و تصمیمات ویراستاران آنها توافق کردند که در چارچوب نظارتی به تبادل تجربیات بپردازند تا اطمینان حاصل شود که بیماران در هر کشور به داروهای ایمن، مؤثر و با کیفیت دسترسی دارند.