(ویدئو) ترفند جالب برای برداشت سیر در خانه با گذاشتن آن در بطری

ویدئو ترفند جالب برای برداشت سیر در خانه با گذاشتن
(ویدئو) یک ترفند عالی برای برداشت سیر در خانه با گذاشتن آن در بطری

در قسمت اول ویدیو با روشی جالب برای ریشه کردن سیر در بطری آشنا خواهید شد. در قسمت دوم نحوه انتقال سیر به قابلمه چوبی را نیز مشاهده می کنید.