پیش بینی می شود 5 میلیون زائر ایرانی در مراسم اربعین امسال شرکت کنند

پیش بینی می شود 5 میلیون زائر ایرانی در مراسم

انتخابتو و به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران: عبدالرضا پازوکی گفت: چهارمین کنگره سلامت در اربعین در حال برگزاری است، سلامت در اجلاس دسته جمعی اربعین اهمیت زیادی دارد، مراسم اربعین بزرگترین اجلاس جهان است و گروه های سنی مختلف از کشورهای مختلف شرکت می کنند.

بیش از 3200 هزار زائر ایرانی در مراسم اربعین سال گذشته حضور داشتند، وی افزود: برآوردها نشان می دهد که تعداد زائران ایرانی امسال به پنج میلیون نفر می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اهمیت دادن به تولیدات علمی گفت: باید از تولیدات علمی که در راستای تجربیات علمی خود به دست آورده ایم بر اساس وظیفه ای که مقام معظم رهبری به دانشگاه ها در این زمینه داده اند استفاده شود. . ما در کنگره سلامت در اربعین به مراجع علمی اهمیت دادیم.

با بیان اینکه بیش از 2 هزار نفر در کنگره سلامت در اربعین حضور داشتند، تصریح کرد: برای چهارمین کنگره سلامت در اربعین 17 کمیته علمی تشکیل و 387 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که از این تعداد 180 مقاله ارسال شد. سخنرانی ها و دیگران به عنوان پوستر ارائه شده است، همچنین 51 پانل تخصص در طول کنگره انجام می شود.

پازوکی چهارمین دوره کنگره را متفاوت از دوره های قبل دانست و گفت: یک کارزار فرهنگی نیز به کنگره امسال اضافه شد و به موضوعاتی مانند شعر پرداختیم.

وی همچنین با بیان اینکه هوش مصنوعی را در مرکز توجه قرار دادیم، افزود: محصولات بهداشتی مبتنی بر هوش مصنوعی را در مرکز توجه قرار دادیم و چهار محصول به عنوان آثار برتر در این کنگره معرفی خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به ضرورت رعایت بهداشت دهان و دندان گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری انجمن های علمی دندانپزشکی پنل های ویژه ای برگزار کرد و یک روز از این کنگره به سلامت دهان و دندان اختصاص داشت. مشکلات سلامتی.

وی با بیان اینکه مجله ای درباره مقالات جلسات بزرگ منتشر کرده ایم، ادامه داد: این مجله برای اولین بار در کشور منتشر می شود و در کنگره اعلام خواهیم کرد.