چند نفر در حج ایرانی جان باختند؟

چند نفر در حج ایرانی جان باختند؟

به گزارش انتخابتو، سید علی مرعشی گفت: در ایام تشریق و منا 6 زائر بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست دادند و مابقی به دلیل بیماری های زمینه ای، قلبی و عروقی و یا تصادف جان باختند.

مهر در یکی از خبرهای خود نوشت: 6 نفر از این زائران در جریان تشریق و در منا جان خود را از دست دادند و علت اصلی آن گرمازدگی بوده و سایر زائران به دلیل بیماری های زمینه ای یا بیماری های قلبی و عروقی و حوادث جان باختند.

گفته شد یکی از متوفیان 40 ساله، 7 نفر 50 ساله، 7 نفر 60 ساله، 3 نفر 70 ساله و 4 نفر 80 ساله بوده است.

۲۳۳۲۱۷

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین