کاهش بهره وری به دلیل استعمال دخانیات/نیاز به جایگزینی صنایع سلامت محور با صنایع تنباکو

کاهش بهره وری به دلیل استعمال دخانیاتنیاز به جایگزینی صنایع

انتخابتو و به نقل از و به نظر می رسیدفرشید رضایی گفت: برخی معتقدند تولید سیگار به اقتصاد کشور کمک می کند اما تاثیر آن بر اقتصاد بسیار محسوس است به نوعی باعث کاهش بهره وری می شود.

عده ای بر شعار جهش تولید تمرکز می کنند و بر افزایش تولید سیگار تاکید می کنند، افزود: صنایع سلامت محور باید جایگزین صنعت دخانیات شود، صنعت دخانیات یک معضل جهانی است و مختص ایران تلقی نمی شود.

مدیر معاونت ارتقاء و آموزش سلامت وزارت بهداشت گفت: جنبش بزرگی صنعت دخانیات را تحت کنترل خود درآورده است و وزارت بهداشت درخواست می کند افرادی که در تولید محصولات دخانی پیشقدم هستند به مافیا نپیوندند. تولید تنباکو.”

رضایی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با دخانیات اقدامات مختلفی انجام شده است، ادامه داد: برخی مدعی هستند که جوانان به دلیل نبود امکانات تفریحی به مصرف دخانیات روی می آورند و برای بهره مندی رایگان از امکانات ورزشی اقداماتی انجام شده است. یا برای هزینه برای خانواده ها تخفیف ویژه گذاشتیم تا از امکانات ورزشی بهره مند شوند.