کدام داروها در 3 ماهه اول سال 1403 بیشترین مصرف را داشته اند؟

کدام داروها در 3 ماهه اول سال 1403 بیشترین مصرف

انتخابتو به نقل از سازمان غذا و دارو، غلامحسین صادقیان گفت: در سال گذشته اقداماتی از جمله تهیه و به روز رسانی آمار سالانه مواد دارویی به منظور نظارت بهتر بر فعالیت های جاری در حوزه دارویی انجام شد. صنعت مواد اولیه ساختار جلسات بررسی و به‌روزرسانی فهرست: برای موادی که دارای محدودیت واردات هستند، شورای برنامه‌ریزی برای تعیین سیاست‌های وزنی مواد موجود در فهرست محدودیت‌های واردات تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه بازار دارویی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 45 هزار میلیارد دلار بوده است، گفت: 98 درصد از بازار دارویی مربوط به داروهای تولید دیجیتال و 2 درصد مربوط به داروهای وارداتی است. 19 درصد از بازار دارویی به لحاظ ریالی را تولید داخل تشکیل می‌داد.

مدیرعامل سازمان غذا و دارو با اشاره به مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها در کشور اظهار داشت: مصرف کپسول ها از ابتدای سال آغاز شده است. آموکسی سیلین در حالی که این دارو در سه ماهه نخست سال با 500 میلیون واحد و 1200 میلیارد واحد پرمصرف ترین داروی کشور از نظر مقدار و کمیت بوده است، IVIG با 750 میلیارد واحد و کلرید سدیم با 480 میلیارد واحد پرمصرف ترین دارو بوده است. . پرمصرف ترین دارو در بین داروها از نظر ریالی است که تعداد سرماخوردگی ها 350 میلیون نفر است. متفورمین این دارو با 276 میلیون دارو بیشترین مصرف را داشت.

صادقیان در خصوص وضعیت تخصیص پول خاطرنشان کرد: بیشترین پول مورد نیاز در حوزه دارو و تجهیزات توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است که تاکنون 1.5 میلیارد پول تخصیص داده شده است که یک میلیارد آن ارز ترجیحی است. 4 هزار و 200 شعبه و 28 هزار و 500 بخش اما تنها 600 میلیون دلار تضمین شده است.